"Mütərcim" nəşriyyat evi "Müasir Azərbaycan şeiri" seriyasından olan növbəti kitabı ingilis dilində çap edib. 

Bu dəfə tanınmış şair və yazıçı Aysel Əlizadənin "Qadın" (The Woman) adlı şeirlər toplusu işıq üzü görüb. 

Layihənin formatına uyğun olaraq kitaba Azərbaycan yazarının 21 şeiri daxil edilib. Şeirləri ingiliscəyə layihənin müəllifi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-tərcüməçi Kamran Nəzirli çevirib.

Kitabın önsözündə tərcüməçi Aysel Əlizadənin yaradıcılığı və kitaba daxil etdiyi şeirləri barədə əcnəbi oxuculara geniş məlumat verib. Qeyd edilib ki, təqdim olunan şeir mətnləri Azərbaycanın müasir qadın şairlərinin istedadlı nümayəndələrindən biri Aysel Əlizadəyə məxsusdur. "Ayselin şeirləri yenidir, sərbəst vəzndədir, obrazlı və süjetlidir. Burada əsas mövzu qadın və onun sevgisidir. Kitaba daxil edilmiş "Məndən sonra doğulan qadın", "Anna Axmatovaya", "Həyat", "Qadın", "Mən türk qızıyam, sonra qadınam", "İtmiş adam", "Vətən", "Uşaqlığımın fotosu", "Əşrəf Fəyyadın harayı", "Nənəmdən sonra yazılan şeir" və s. şeirlər müasir şeir texnikası, forması, məzmunu və fəlsəfəsi baxımından maraq doğurur."

"Mütərcim" nəşriyyat evinin direktoru Əliş Ağamirzəyev bildirib ki, sürətli internet əsrində bu formatda kiçik həcmli kitabçaların bizim ölkədə nəşri daha əlverişlidir. "Xaricdə belə kitabların nəşri demək olar ki, çox çətin və baha başa gəlir. Xarici nəşriyyatlar bizim müəlliflərə və onların yaradıcılığına çox az maraq göstərirlər, maliyyə vəsaitindən savayı Azərbaycan müəllifinin ingilis dilində kitabını xaricdə nəşr etdirmək üçün uzun və mürəkkəb prosedurlar tələb olunur. Bu və ya digər səbəblərə görə biz şair və yazıçılarımızın kitablarını özümüz çap etməli və yaymalıyıq. Belə kitabları ölkəmizə tez-tez gəlib-gedən əcnəbi vətəndaşlar da ala biləcəklər. Bu da müstəqil Azərbaycanın müasir ədəbiyyatı, xalqımızın bədii məfkurə adamlarının yaradıcılığı ilə daha geniş oxucu kütləsinin tanış ola bilmək imkanı deməkdir".

Şərh yaz


Təhlükəsizlik kodu
Yenilə