Son xəbərlər

 

MƏNİM BİR EVİM VAR.EVİMİN KİÇİK OLMASINA BAXMAYARAQ,BURADA ÇOXLU İNSANLAR YAŞAYIR.ZAHİRDƏN NECƏ GÖRÜNDÜYÜNÜ BİLMİRƏM AMMA DAXİLDƏN HƏR ŞEY ÇOX GÖZƏLDİR.BURA SEVGİ DOLUDUR. DOĞRUDUR,HƏRDƏN TƏBİƏT HADİSƏLƏRİNİ XATIRLADAN YAĞMURLAR YAĞSA DA,TUFANLAR QOPSA DA,İLDIRIMLAR ÇAXSA DA,SOYUQ OLSA DA,İSTİLİK VƏ SEVGİ BÜTÜN BUNLARI UNUTDURUR.MƏN ÇOX ZAMAN PƏNCƏRƏDƏN ƏTRAFDA BAŞ VERƏNLƏRİ SEYR EDİRƏM.BƏZƏN EVİMİN TƏBİƏTİ İLƏ BAYIRDAKI TƏBİƏT ÜST-ÜSTƏ DÜŞMÜR.EVİMDƏ SOYUQ OLANDA,BAYIRDA İSTİ OLUR VƏ YA ƏKSİNƏ...
      PƏNCƏRƏDƏN TƏKCƏ TƏBİƏT HADİSƏLƏRİNİ DEYİL,EVİMƏ GƏLƏN İNSANLARI DA MÜŞAHİDƏ EDİRƏM.ONLARIN GÖRÜNÜŞÜNDƏN ZAMAN-ZAMAN YANILIRAM,GÖRÜNDÜKLƏRİNDƏN YAXŞI VƏ YAXUD TAMAMİLƏ BAŞQA OLURLAR.EVİMDƏKİ İNSANLARIN ÇOXU SONRADAN GƏLSƏ DƏ,ELƏLƏRİ DƏ VAR Kİ,DOĞULDUĞUM ANDAN BURADADIRLAR.LAKİN SONRADAN GƏLƏN ELƏ İNSAN OLUR Kİ,MƏNƏ DOĞULDUĞUM ANDAN YANIMDA OLANLAR QƏDƏR YAXIN OLUR...
       EVİMİN QAPISINI DÖYÜB GİRƏNLƏR DƏ OLUR,ASANLIQLA AÇIB İÇƏRİYƏ DAXİL OLANLAR DA.
        BURADAKI İNSANLARIN BƏZİLƏRİ MÜVƏQQƏTİ YAŞASA DA,BƏZİLƏRİ ÖMÜRLÜK HƏYAT SÜRÜRLƏR.EVİMDƏ MÜXTƏLİF HİSSLƏR YAŞANIR-HƏYƏCAN,ƏSƏB,SEVGİ,XOŞBƏXTLİK VƏ S.BÜTÜN BU HİSSLƏR HƏMİN İNSANLARIN TƏSİRİ İLƏ OLUR,DİGƏR HİSSLƏR KEÇİCİ OLSA DA,SEVGİ HƏR ZAMAN VAR.
         İNSANLARIN HƏRƏKƏTLƏRİ,SÖZLƏRİ ONLARIN XARAKTERİ HAQQINDA MÜƏYYƏN TƏSƏVVÜR YARADIR.ELƏ İNSANLAR OLUR Kİ,ÖZ HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN,XARAKTERLƏRİNDƏN UTANIB ÖZLƏRİ EVİMİ TƏRK EDİRLƏR,ANCAQ ELƏLƏRİ DƏ OLUR Kİ,QOVSAN BELƏ ÇIXIB GETMİRLƏR.
         ONLARIN DA ÖZ EVLƏRİ VAR...TƏRTƏMİZ VƏ GENİŞ.MƏN DƏ ONLARIN EVLƏRİNƏ GEDİRƏM.BƏS GÖRƏSƏN,ONLAR NƏ DÜŞÜNÜR,NƏ HİSS EDİR-EVLƏRİNDƏ ÇOX QALMAĞIMIMI,YOXSA TEZ ÇIXIB GETMƏYİMİMİ?
         BİZLƏR DÜNYAYA GƏLDİYİMİZ ANDAN HƏYATA ATILIR,MÜBARİZƏ APARIR,DÜŞÜNÜR,HİSS EDİRİK...EVİMDƏ DƏ BİR DÜNYA,BİR HƏYAT VAR.BURANIN SAKİNLƏRİ CİSMƏN YANIMDA OLDUĞU AN VƏ YA ONLARI XOŞBƏXT GÖRDÜYÜM AN ÇOX SEVİNİRƏM...ONA GÖRƏ Kİ,BURA MƏNİM QƏLB EVİMDİR !

Şərh yaz


Təhlükəsizlik kodu
Yenilə