Этот день был иным, не таким как предыдущие дни. На протяжении всего утра меня беспокоили воспоминания об одном дне в моей жизни. Я даже на обед не спустился. Все обдумывал слова, которые я понял лишь сегодня.

Ardını oxu...... Payız kəndin üstündən keçib sapsarı məktublar göndərdi adamlara. Məktubların içində iç-içə bir əlçim külək, bir ovuc yağış, bir çimdik qüssə, bir az xatirə, bir qatar durna və bir də... sapsarı yarpağın üstündə solğun xətlə alt-alta yazılmış sətirlər vardı...

Ardını oxu...


Gözəl bir fevral səhəri idi. Hər tərəf ağappaq qarla örtülmüşdü. Havadakı ayaz insanin ciyərlərinə dolduqca ürəyə rahatliq getirirdi. Təbiətin gözəlliyi insanın beynindəki bütün mənfi düşüncələri sanki təmizləyirdi.

Ardını oxu...

 

SONA XƏYAL

 

 FƏNNİ

HEKAYƏLƏR

 

 Azərbaycan ədəbiyyatında ilk fənni hekayə müəllifi

Əmin Abid Mütəllibzadənin 110 illik yubileyinə ithaf.

Ardını oxu...


Yəməndə çox savadlı, təbəələrini sevən, bilik əldə etmək istəyənlərin hamisi və yardımçısı, öz taxtında bəxtəvərcəsinə əyləşmiş xoşbəxt bir şeyx-hökmdar yaşayırdı. Köçəri ərəblər öz oğullarını tərbiyələndirmək üçün onun yanına xidmətə göndərirdilər. Bu bəxtəvər şeyxin adı Qalib idi. Onun ürəyi ovçuluq eşqi ilə alışıb-yanırdı. Qalibin hətta yırtıcı heyvanları belə ovlaya bilən qəribə şahini vardı. Yaydan çıxmış oxu belə keçən bu şahinin əlindən heyvan-quş canını qurtaramı bilərdi? Şeyxin şahini insanlar arasında əhliləşdirilmiş və ovçuluğa xas vərdişlərə yiyələnmişdi. Şahinin zəhməti insanlar arasında hədsiz hörmətlə qarşılanmış  və ona  böyük ad-san qazandırmışdı. Ona şan-şöhrəti qazandıran həm də cəldliyi və qanadlarının parıltılı olması idi. Şahinin ov ovlarkən torpaqda qopardığı tozanaq xəbəri bütün aləmə yayılmış, aşıqların dilində dastana çevrilmişdi. Tamaşasına duranlar şahini seyr etməkdən doymurdular. O, əndamı ilə bir quş olsa da, sanki ov quşuna çevrilmiş cüssəli, igid bir qəhrəman idi.

Ardını oxu...


 Tələbə rəssamlar molbert qarşısında rəsmlə məşğul idilər. Sinfin yuxarı başında müəllimin yaxınlığında gips büst qoyulmuşdu.Tələbələr onu sadə karandaşla çəkirdilər.   

Ardını oxu...