Son xəbərlər


NƏ QƏDƏR?!

Ötüşüb vaxt gedəli doğma məkandan... nə qədər...
Dözəcəm mən - dözə bilsə buna bu can nə qədər...

Ardını oxu...