Son xəbərlər


Aydın DADAŞOV

POSTMODERNİZM MODERNİZMİN İNKARI KONTEKSTİNDƏ

 

 

Açar sözlər: modernizm, postmodernizm, layihə, Səfəvi, struktur

 

Key words: modernizm, postmodernizm, Project, Sefevi, structure

 

Klöçevıe slova: modernizm postmodernizm, proekt, Sefevi, struktura

 

Xətaiyəm, ağ atlıyam, Sözü şəkərdən dadlıyam, Murtəza Əli zatlıyam, Qazilər, deyin, şah mənəm. Şah İsmayıl Xətai

 

Ardını oxu...